Životný štýl

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

EGO stroje rozšírili platformu o zariadenia pre domácnosť.
Na tú istú batériu EGO ktorú už máte, používajte
silné LED svetlo či zvlhčujúci ventilátor.