< Späť na Rady pre krásny trávnik

Trávnik, bez ohľadu na typ, pozostáva z tráv. Trávy tvoria na jednej strane hustý vegetačný kryt a na druhej strane môžu byť krátke prerezávaním. A čo viac, pravidelné kosenie podporuje rast tráv, takže trávnik sa časom stáva hustejším a hustejším.

Zmes semien z rôznych druhov tráv

Na vytváranie trávnikov sa spravidla používajú zmesi semien pozostávajúce z rôznych druhov tráv a odrôd. Zaisťuje sa tak genetická rozmanitosť, vďaka ktorej je trávnik prispôsobivejší rôznym podmienkam umiestnenia a starostlivosti.

Najdôležitejšie druhy trávy v našich domácich záhradách 

 1. Kostrava červená (Festuca rubra)
  Trávny druh s jemnými, úzkymi listami, sýtozelenou farbou. Vytvára veľmi hustý trávnatý koberec. Je vysoko odolná voči chladu a dobre znáša nízke kosenie.Kostrava červená má 3 poddruhy: 

  1. Festuca rubra rubra/Kostrava červená dlhovýbežkatá – vytvára dlhé podzemné výbežky a efektívne zaplňuje prázdne miesta v trávniku.
  2. Festuca rubra trichophylla/Kostrava červená krátkovýbežkatá – vytvára krátke podzemné výbežky a svojím charakterom rastu a tvorbou trsu sa skôr podobá trstnatým typom tráv.
  3. Festuca rubra commutata /Kostrava červená trstnatá – je veľmi vytrvalá, vytvára veľmi husté trsy, má vysokú konkurenčnú schopnosť. Na miestach s nie ideálnymi podmienkami vytláča ostatné druhy z trávnika a stáva sa dominantnou. 
   Hlavné využitie:
   Všetky typy trávnikov, rôzneho využitia.

  Kostrava červená
  Kostrava červená
 2. Kostrava ovčia (Festuca ovina)
  Kostrava ovčia je na prvý pohľad viditeľná v trávniku pre svoju modrozelenú farbu. Listy má tenké, štetinovité. Vyznačuje sa vysokou vytrvalosťou, vďaka koreňovému systému dobre odoláva suchu ale aj tieňu. Novovyšľachtené odrody znášajú nízke kosenie.Hlavné využitie: výborný do zmesí okolo ciest.

  Kostrava ovčia
  Kostrava ovčia
 3. Kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea)
  Staršie odrody kostravy trsťovitej s pomerne širokým listom, sa skôr využívali na kŕmne účely. Novovyšľachtené odrody majú úzky list porovnateľný s kostravou červenou a preto nájdu uplatnenie aj v okrasných trávnikoch, hlavne extenzívneho typu. Vyznačuje sa vysokou vytrvalosťou, vďaka hlbokému koreňovému systému dobre odoláva suchu.Hlavné využitie: Trávniky hlavne extenzívneho typu, kŕmne účely, výborný do zmesí okolo ciest.

  Kostrava trsteníkovitá
  Kostrava trsteníkovitá
 4. Lipnica lúčna (Poa pratensis)
  Trávny druh s veľmi jemnými listami, sýtozelenou až zelenomodrou farbou s dobrou odolnosťou voči záťaži a dobrou regeneračnou schopnosťou podzemnými rhizómami. Veľmi dobre dokáže zaplniť prázdne miesta v trávniku a pomáha ho udržať bez burín. Listy rastú vzpriamene, po kosení majú veľmi pekný vzhľad. Jej nevýhodou je neskoré klíčenie a vzchádzanie. Listy sú pevné. Okolo stredovej žilnatiny sú viditeľné dva bledšie zelené tenké pásy.Hlavné využitie: Zaťažované trávniky.

  Lipnica lúčna
  Lipnica lúčna
 5. Psinček tenký (Agrostis tenuis)
  Psinček tenký je trávny druh, ktorý znáša nízke kosenie, avšak vyžaduje intenzívnu starostlivosť. Uplatňuje sa hlavne v špeciálnych trávnych zmesiach ako napr. na golfovom ihrisku. Vytvára veľmi hustý, jemný, trávny koberec, avšak nevýhodou je tvorba plsti.Hlavné využitie: Intenzívne využívané, nízko kosené typy trávnikov.

  Psinček tenký
  Psinček tenký