Doprava ZADARMO nad 500 €
Potrebujete poradiť? Bezplatná infolinka! 0800 500 998
Čo hľadáte?

Ako na krásny nový trávnik

Predstava mäkkého koberčeka živých rastlín, po ktorom sa môžete poprechádzať aj bosý, vychutnať si rannú či poobednú kávičku v príjemnej atmosfére voňavej zelenej lúky… ach.. kto z nás by to nechcel?
Ak sme ochotní investovať niekoľko hodín práce a nejaké to úsilie a čas do obnovy, úpravy či založeniu trávnika, tak tento výsledok nás neminie a vychutnáme si ho s o to väčším pocitom radosti zo zaslúženého oddychu po dobre vykonanej práci. Ako na to? Prečítajte si naše rady …

Správna príprava plochy pre trávnik

Ak si chcete založiť nový anglický trávnik, musíte starostlivo pripraviť pôdu a dodať jej živiny a humus. Ideálne na zrýľovanú plochu, tam kde chcete mať pekný trávnik, rozhoďte v apríli preosiatu kompostovú zeminu, do ktorej ste pridali každý m³ 1 až 2 kg plného viac zložkového hnojiva. V kompostovej zemine by nemali byť semená buriny. Zaburinený pozemok nie je vhodný na trávnik. Kompostovú zeminu zľahka zapracujte do pôdy motykou. Skyprený povrch potom zasa povalcujte a nakoniec čisto pohrabte.

Pouvažujte nad kvetinovými záhonmi

Ak chcete oživiť trávnik žiarivými miestami, kvetinové záhony prípadne skalky sú vhodným spestrením. Ešte pred vysiatím trávového semena vytvorte v rámci plochy trávnika pomocou záhradníckeho motúza okrúhle, oválne alebo pravouhlé kvetinové záhony. Kvetinové záhony v trávniku by nemali mať tvar kopčekov, mali by byť iba nepatrne zvýšené. Príliš vysoké záhony nebudete môcť v lete udržiavať dostatočné vlhké, pretože voda stečie dolu po stranách, v dôsledku čoho sa budú rastliny v strede zle vyvíjať. Najlepšie je urobiť rýľom pozdĺž obvodu tvarovaného záhona plytkú ryhu. Získanú zeminu dajte do stredu záhona a potom ju rozhrňte motykou tak, aby vznikla iba nízka vyvýšenina.

 

Hranice zatrávnených plôch zvlášť vyznačte riadkami osiva, ktoré vysejte do plytkých rýh. Ryhy vyznačte na malých plochách najlepšie malou nabrúsenou špachtľou. Ak ide o rovný okraj, stačí na ľahších pôdach otlačiť stopu silného záhradníckeho motúza.

Výsev vhodného osiva pre trávnik

Ak si chcete založiť trávnik, ktorý dlho vydrží, musíte si obstarať kvalitnú zmes trávového osiva. Semenárstva ponúkajú hotové zmesi, ktoré sa väčšinou zostavujú podľa rôznych pomerov. Existujú aj zmesi s prídavkom ďateliny, ktoré s obľubou kupujú chovatelia drobného zvieratstva. Dôležité je, aby osivo malo dobrú klíčivosť. Veľa druhov tráv si totiž neudrží plnú klíčivosť ani do druhého roku po zbere. Na výsev trávového osiva je najvhodnejší suchý a bezveterný deň. Počas dažďa sa semená nedajú rozhodiť pravidelne. Sú veľmi ľahké, najmä drobnejšie semená zmesky, preto by malo byť podľa možnosti bezvetrie, inak ľahšie semená odveje vietor.

Hustý trávnik vo svojej záhradke získate, keď na každý m² vysejete približne 30 g dobre klíčivej zmesi. Ak chcete mať istotu, že osivo bude správne rozdelené, vykolíkujte si 1 m² a rozdeľte naň rovnomerne odvážené množstvo osiva. Od rovnomernosti výsevu závisí vzhľad zatrávnenej plochy. Pri siatí postupujte smerom dozadu, aby ste mali vysiatu plochu stále v zornom poli.

Najvhodnejším obdobím na výsev trávového semena je druhá polovica apríla, za predpokladu, že nie je priveľká zima a pôda nie je príliš studená. Osivo vzíde rýchlejšie, keď je zem zohriata. To je dôležité najmä pre druhy tráv s menšími semenami. V mokrej a studenej pôde ich semená zhnijú a vzídu len druhy s väčšími semenami a burina. Za nepriaznivého počasia je lepšie ešte trocha počkať.

výsadba trávnika

Nezabudnite na pravidelné zalievanie

Pri zakladaní novej zatrávnenej plochy zapracujte trávové semeno do pôdy a osiatu plochu pevne ubite lopatou. Okrem rovnomerného výsevu sú to tie najdôležitejšie opatrenia. Trávové semeno zapracujte do zeme hrabľami. Na ľahšie pôdy stačia drevené hrable, železné použite len na ťažkých pôdach. Pracujte s nimi ako s motykou. Hroty hrabieľ musia preniknúť do pôdy husto za sebou do malej hĺbky, čím sa semená premiešajú so zeminou, ktorá ich zároveň čiastočne zakryje. Na malých plochách posypte trávové semeno preosiatou kompostovou zeminou. Vrstva zeminy však môže byť iba taká vysoká, aby semená boli len trošku zakryté. Na väčších plochách pracujte s hrabľami, aby bolo osivo rovnomerne rozdelené. Nakoniec ubite pôdu pevne lopatou, veľké plochy môžete prejsť ľahkým valcom.
Až do vzídenia trávového semena udržujte osiatu plochu stále rovnomerne vlhkú. Ak osiata plocha uschne v priebehu klíčení, klíčky zaschnú a odumrú a v najlepšom prípade bude výsledkom veľmi nerovnomerný trávnik. Pri zalievaní však buďte veľmi opatrní, aby sa semená nevyplavili.

Aké druhy semien si vybrať?


trávové semená

Na zatienených miestach a pod stromami nevyrastie pekná trávnatá plocha. Tam použite radšej rastliny milujúce tieň. Okrem niektorých drevín sú obzvlášť vhodné predovšetkým trvalky ako kopytník európsky (Asarum europaeum), krpčiarka alpská (Epimedium alpinum) a valdštajnka trojpočetná (Waldsteinia ternata). Keď dáte rastlinám trochu viac humusu a pôdnej vlahy, zakryjú pôdu oveľa lepšie než nekvalitný, preriedený trávnik. Na slabo zatienených miestach pod stromami sa samostatne vysievajú niektoré šachorovité rastliny podobné trávam, ako ostrica lesná (Carex sylvatica), ktorá vytvára nadýchaný pokryv pôdy.

Načo by sme nemali ešte zabudnúť

Kamene či dlaždice ukladajte do zatrávnených plôch ešte pred vysiatim trávového osiva. Povrch dlaždice musí byť v rovnakej rovine s okolitým terénom, alebo len nepatrne nižšie a musí byť vodorovný. Dlaždice tak nebudú prekážať pri kosení. Každú dosku osaďte na približne 2 cm vysokej vrstve piesku. Tak budú držať pevnejšie, než keby ležali priamo na zemi, a ani v zime ich mráz neuvoľní. Na spevnenie pôdy môžete použiť napríklad aj trvalo udržateľnú zatrávňovaciu dlažbu, ktorú jednoducho pokosíte.

Existujúce zatrávnené plochy s holými miestami pred úpravou veľmi starostlivo vyčistite. Železnými hrabľami plytko skyprite miesta, ktoré sa majú opraviť a husto na ne rozhoďte dobre klíčivé trávové osivo. Potom ho zakryte preosiatou kompostovou zeminou a spevnite zadnou plochou lopaty. Až do vzídenia pravidelne zalievajte.

Mach v trávniku svedčí o nevyrovnanom hospodárení s vodou, vzduchom a živinami. Do pôdy sa dostáva veľmi málo vzduchu, a tá je potom kyslá. V takom prípade pomôže len dôkladné prevzdušnenie pôdy. Rozpichajte trávnik vidlami alebo špeciálnymi hrabľami raz naprieč a raz pozdĺžne. Pri rozsiahlejšom výskyte machu túto prácu po niekoľkých týždňoch i viackrát zopakujte. Vyhrabaný mach a zvyšky starej trávy môžete pridať do kompostu.

V apríli (v závislosti od charakteru ročného obdobia) by sa mali všetky existujúce zatrávnené plochy po prvý raz pokosiť. Koste čo najnižšie. Do značnej miery tým podporíte tvorbu odnoží, takže sa rýchlo zahustia aj plochy s riedkym porastom. Pri prvom kosení v roku je veľmi dôležité, aby ste všetko čisto pohrabali. Po kosení treba trávnik dôkladne poliať a zároveň mu dodať živiny. Najjednoduchšie je použiť závlahu roztokom obsahujúcim potrebné živiny. Vhodné kombinované hnojivá sa musia dobre rozpustiť. Podľa stavu trávnika použite 2 až 4 g/l vody. Plné hnojivo možno rozhodiť aj plošne, a to asi 20 až 30 g/ m². Pritom sa snažte rozhádzať hnojivo čo najrovnomernejšie. Potom hnojivo pokropte. Pri viac zaťažovaných trávnikoch treba v lete hnojenie opakovať. Nezabudnite na dostatočné zavlažovanie.

večerné kosenie trávnika

Starostlivosť o trávnik po celý rok

V období keď začne opadávať lístie, musíte aspoň každý tretí, štvrtý deň hrabať trávnik. Použite na túto prácu švédske hrable (s pružinami alebo drôtom) usporiadané do vejára. Prípadne si uľahčite prácu s výkonným fukárom na lístie, ktoré fukárom ľahko zhrniete na jednu kopu a odpracete. Lístie nenechajte ležať na trávniku, pretože spôsobí vznik nepekných vyhnitých miest.

V polovici októbra naposledy pokoste trávnik, aby dobre prečkal zimu. Pri tejto príležitosti z neho pomocou záhradníckeho pichača odstráňte aj prípadnú burinu. Okrem toho nezabudnite starostlivo pohrabať pokosenú trávu. Takto ošetrené zatrávnené plochy pôsobia aj v zime dobrým dojmom. Ak chcete mať čo najmenej machu v trávniku, pohnojte ho teraz alebo v priebehu novembra dobrým kompostom. Na jar zvyšky kompostu vyhrabte.

V niektorých rokoch je potrebné pokosiť trávnik ešte aj v novembri. Čím kratší je trávnik pred nástupom zimy, tým menšie straty utrpí prezimovaním. Približne 4 až 6 mm hrubá vrstva zeminy na nakrátko pokosenom trávniku zabráni jeho vymrznutiu. Najvhodnejšia na tento účel je kompostová zemina. Musí byť preosiata a po rozhodení ju treba rovnomerne rozhrabať.

Krásny trávnik ako odmena za vaše úsilie

Veríme že výsadba a údržba trávnika sa vám podarí a vychutnáte si pohodu a relax na svojom krásnom trávniku. Ak dodržíte tieto kroky, výsledok sa dostaví.

  1. správna príprava a vyrovnanie plochy na trávnik
  2. vhodný výber osiva a výsev
  3.  pravidelné zalievanie
  4. pravidelné kosenie
  5. starostlivé hnojenie
NOVINKY, ZĽAVY a UŽITOČNÉ INFORMÁCIE DO VÁŠHO EMAILU

NOVINKY, ZĽAVY a UŽITOČNÉ
INFORMÁCIE DO VÁŠHO EMAILU

Získajte informácie o zľavách a užitočných informáciach od EGOPOWER

Zavríť formulár

Prihlásenie

Ešte nemáte svoj účet? Vytvorte si ho.

Registrácia

Už máte svoj účet? Prihláste sa

Please select all the ways you would like to hear from us

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránke, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.