Moje konto • Bezplatná infolinka: 0800 500 998

1. Lepší výkon ako benzín

EGO nie sú obyčajné AKU produkty. Výkonom prekonávajú benzínové stroje vo veľa kategóriach. Sme si istý svojou kvalitou, preto máme GARANCIU 30 dní vrátenia peňazí.

2. Sila akú potrebuješ

S inovatívnou lítiovou batériou typu ARC s napätím až 56 voltov poskytuje  EGO Power +  všetku energiu potrebnú na vašu prácu  bez hluku,  vibrácií a bez výparov z benzínu.

3. Napredujúca technológia

 EGO Power + je nabitý najnovšími technológiami. Všetky produkty sú vo vysokom štandarde a prevyšujú svojich konkurentov od iných značiek predovšetkým výkonom a výdržou.

Ako to funguje?

Prečítajte si podmienky GARANCIE ako si môžete uplatniť vrátenie peňazí ak nebudete spokojní. Nižšie je rozklikávací zoznam kde sú všetky informácie. Tiež si môžete prečítať zásady ochrany vašich osobných údajov.

Viac info v týchto nudných právnych textoch…

Pozrite si naše produkty alebo nájdite predajcu

30 dňová garancia vrátenia peňazí

EGO power + spúšťa akciu “30 dní spokojnosť alebo vrátenie peňazí” zameranú na propagáciu kvality produktov EGO Power +

PODMIENKY A USMERNENIA 30 DŇOVEJ GARANCIE

Zúčastniť sa akcie možno iba na území distribútora a predajcov EGO Power + na Slovensku

Kompletná paleta produktov rady EGO Power + uvedenej v prílohe A. Produkty, ktoré nie sú uvedené v prílohe A, ako napríklad rada produktov pre profesionálov, nie sú zahrnuté v tejto akcii. Rovnako nie je v akcii zahrnuté príslušenstvo, batérie a nabíjačky kúpené dodatočne k produktom (ako napríklad príslušenstvo k multi tool stroju, ktoré boli kúpené dodatočne k stroju, batériám alebo nabíjačkám batérií, bez kúpy základného produktu). 

Čiže garanciu je možné uplatniť jeden krát na jeden stroj s batériou a nabíjačkou.

Zákazníci, ktorí si zakúpia produkty zahrnuté v tejto akcii v období medzi 1.6.2020 a 30.9.2020, a nebudú s produktom spokojní, môžu požiadať o vrátenie peňazí v lehote 30 dní od kúpy, na základe zaslania tovaru spolu s originálom faktúry s daňovým dokladom / potvrdenkou o prevzatí . Odberatelia produktov pre profesionálov sa tejto akcie nemôžu zúčastniť.

Zákazník, ktorý nie je spokojný s produktom, má právo do 30 dní od nákupu (rozhoduje dátum dokladu s potvrdením o prevzatí tovaru), vrátiť tovar za podmienok uvedených vyššie (rozhoduje dátum vrátenia tovaru predajcovi)

 

 • Produkt musí byť neporušený a funkčný, odhliadnúc od prípadu, ak bol zákazníkovi doručený nefunkčný tovar, musí byť kompletný a v originálnom balení,
 • priložený originál dokladu o kúpe , ktorý obsahuje dátum nákupu a sériové číslo produktu na etikete, sériové číslo nemusí byť na doklade uvedené pokiaľ je zákazníkom zaregistrovaný produkt na www.egopower.sk/ucet
 • kópiu občianskeho preukazu
 • vyplnený formulár: osobné údaje, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, zamestnie, číslo občianskeho preukazu, číslo rady produktu a model, sériové číslo produktu, dôvod reklamácie, číslo IBAN na vrátenie peňazí (jediný možný spôsob vrátenia peňazí).

 

Použite prosím formulár v prílohe, ktorý spolu s dokumentami doručíte na adresu: VVED TECHNIKA, s.r.o, M.R.Štefánika 138/7, 01701 Považská Bystrica.

 

 • Pravidlá stanovené v zákonníku spotrebiteľa a v občianskom zákonníku zostávajú v platnosti bez ohľadu na výnimky stanovené v tomto usmernení, za účelom propagácie akcie.

 

“Záruka vrátenia peňazí” sa vzťahuje na produkt, podľa možností vrátane batérie, nabíjačky batérie a príslušenstva v prípade multi tool nástroja, a iba jeden krát pre jedného zákazníka/rodinu či rodinného príslušníka, do výšky kúpnej ceny. Vrátená suma nesmie byť vyššia, než je katalógová cena odporúčaná firmou EGO Power + v prílohe A a rovnako sa na produkt nevzťahuje žiadna ďalšia predĺžená záruka.

 

Peniaze budú vrátené v lehote 60 dní od prijatia reklamácie a po kontrole kompletnosti a kvality vráteného produktu.

 

Peniaze nemôžu byť vrátené v nasledovných prípadoch:

 

Produkt je nefunkčný alebo poškodený vinou kupujúceho:

 

 • osobné údaje zákazníka sú nekompletné, nejasné alebo nezrozumiteľné
 • chýba kópia občianskeho preukazu kupujúceho
 • IBAN nie je správny alebo nie je uvedený v reklamácii
 • bolo podaných viacero žiadostí o garanciu 30dní  od jednej osoby alebo členov jej rodiny
 • chýba faktúra  alebo pokladničný doklad
 • na faktúre/pokladničnom doklade nie je uvedený daňový kód, dáta odberateľa, alebo informácie o produkte, vrátane sériového čísla produktu, prípadne ak nie je možné tieto údaje uvádzať na pokladničný doklad musia byť zaregistrované na www.egopower.sk na konkrétneho zákazníka, aby mohla byť uplatnená táto garancia
 • faktúra/pokladničný doklad nie je priložená v origináli (kópie dokladov nemôžme uznať, keďže doklad pre ostatné nakúpené produkty bude vystavený a zaslaný zákazníkovi v origináli naspäť.
 • ak bola faktúra vystavená na podnikateľa s prideleným číslom pre DPH
 • produkt bol určený pre profesionálov
 • ak dátum uvedený na faktúre príp. na potvrdenke nebol v rozhraní trvania akcie medzi 1.6.2020 a 30.9.2020
 • ak reklamovaný produkt vrátane dokumentácie nebol doručený v lehote 30 dní od dátumu jeho nákupu
 • chýba emailová adresa zákazníka

Zároveň uvádzame:

 

 • Zákazník, ktorý zaslal žiadosť o vrátenie peňazí, a ktorá nebola v súlade z požiadavkami reklamačného poriadku, napriek tomu obdrží vyjadrenie emailom v lehote 90 dní od dátumu obdržania reklamácie. Vyjadrenie obsahuje dôvod odmietnutia reklamácie a v prípade nekompletnosti žiadosti, neposkytujeme možnosť jej opravy či doplnenia.

Náklady na dopravu prípadne na poistenie tovaru si hradí zákazník, EGO Power + nie je zodpovedný za stratu či poškodenie vráteného tovaru

EGO Power + a servisné spoločnosti ako aj externí manažéri spracovávajú osobné dáta zákazníkov v elektronickej a papierovej forme za účelom monitorovania spokojnosti zákazníkov počas akcie “30 dní spokojnosť alebo vrátenie peňazí“. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti na tejto akcii a ich neposkytnutie znemožní účasť zákazníkov na nej. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, ale môžu byť poskytnuté iným spoločnostiam spolupracujúcimi s EGO Power + a sú rovnako spracované v súlade s ustanoveniami platného zákona. V rámci ochrany osobných údajov požadovanými zákonom, môžu byť údaje kupujúceho použité aj na reklamnú komunikáciu, prieskumy trhu, ekonomické analýzy / štatistické údaje, cenové aktivíty, prieskumy spokojnosti zákazníkov.

FORMULÁR PRE ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PEŇAZÍ

Žiadosť o vrátenie peňazí

Po kliknutí si môžete stiahnuť formulár na vrátenie peňazí v PDF a zaslať poštou, prípadne vyplňte online formulár nižšie

Online žiadosť


×

Cart

ODBER NOVINIEK

Žiadne spamy,
iba NAJvýhodnejšie ponuky pre vás.