Doprava ZADARMO nad 500 €
Potrebujete poradiť? Bezplatná infolinka! 0800 500 998
Čo hľadáte?

30-dňová garancia vrátenia peňazí

EGO POWER+ spúšťa akciu „30 dní spokojnosť alebo vrátenie peňazí“ zameranú na propagáciu kvality produktov EGO POWER+

PODMIENKY A USMERNENIA 30-DŇOVEJ GARANCIE

Územná platnosť akcie

Zúčastniť sa akcie možno iba na území distribútora a predajcov EGO POWER+ na Slovensku.

Produkty, na ktoré sa akcia vzťahuje

Garanciu je možné uplatniť len raz na jeden stroj s batériou a nabíjačkou.

Ako požiadať o vrátenie peňazí

Zákazník, ktorý nie je spokojný s produktom, má právo do 30 dní od nákupu (rozhoduje dátum dokladu s potvrdením o prevzatí tovaru), vrátiť tovar za podmienok uvedených nižšie (rozhoduje dátum vrátenia tovaru predajcovi):

 • Produkt musí byť neporušený a funkčný, odhliadnuc od prípadu, ak bol zákazníkovi doručený nefunkčný tovar, takisto musí byť kompletný a v originálnom balení,
 • priložený originál dokladu o kúpe, ktorý obsahuje dátum nákupu a sériové číslo produktu na etikete, sériové číslo nemusí byť na doklade uvedené, pokiaľ je zákazníkom zaregistrovaný produkt na egopower.sk/ucet
 • kópiu občianskeho preukazu
 • vyplnený formulár: osobné údaje, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, zamestnanie, číslo občianskeho preukazu, číslo radu produktu a model, sériové číslo produktu, dôvod reklamácie, číslo IBAN na vrátenie peňazí (jediný možný spôsob vrátenia peňazí).

Použite, prosím, formulár v prílohe, ktorý spolu s dokumentmi doručíte na adresu: VVED TECHNIKA, s.r.o, M.R.Štefánika 138/7, 01701 Považská Bystrica.

„Záruka vrátenia peňazí“ sa vzťahuje na produkt, podľa možností vrátane batérie, nabíjačky batérie a príslušenstva v prípade Multi-tool nástroja, a iba raz pre jedného zákazníka/rodinu či rodinného príslušníka, do výšky kúpnej ceny. Vrátená suma nesmie byť vyššia, než je katalógová cena odporúčaná firmou EGO POWER+ v prílohe A a rovnako sa na produkt nevzťahuje žiadna ďalšia predĺžená záruka.

Peniaze budú vrátené v lehote 60 dní od prijatia reklamácie a po kontrole kompletnosti a kvality vráteného produktu.

Peniaze nemôžu byť vrátené v nasledovných prípadoch:

 • produkt je nefunkčný alebo poškodený vinou kupujúceho
 • osobné údaje zákazníka sú nekompletné, nejasné alebo nezrozumiteľné
 • chýba kópia občianskeho preukazu kupujúceho
 • IBAN nie je správny alebo nie je uvedený v reklamácii
 • bolo podaných viacero žiadostí o garanciu 30 dní od jednej osoby alebo členov jej rodiny
 • chýba faktúra alebo pokladničný doklad
 • na faktúre/pokladničnom doklade nie je uvedený daňový kód, dáta odberateľa, alebo informácie o produkte, vrátane sériového čísla produktu, prípadne, ak nie je možné tieto údaje uvádzať na pokladničný doklad, musia byť zaregistrované na www.egopower.sk na konkrétneho zákazníka, aby mohla byť uplatnená táto garancia
 • faktúra/pokladničný doklad nie je priložená v origináli (kópie dokladov nemôžeme uznať, keďže doklad pre ostatné nakúpené produkty bude vystavený a zaslaný zákazníkovi v origináli naspäť
 • ak bola faktúra vystavená na podnikateľa s prideleným číslom pre DPH
 • produkt bol určený pre profesionálov
 • ak dátum uvedený na faktúre, príp. na potvrdenke, nebol v rozhraní trvania akcie medzi 1.6.2020 a 30.9.2020
 • ak reklamovaný produkt vrátane dokumentácie nebol doručený v lehote 30 dní od dátumu jeho nákupu
 • chýba e-mailová adresa zákazníka
Dodatok

Zároveň uvádzame:

Zákazník, ktorý zaslal žiadosť o vrátenie peňazí, a ktorá nebola v súlade s požiadavkami reklamačného poriadku, napriek tomu obdrží vyjadrenie e-mailom v lehote 90 dní od dátumu obdržania reklamácie. Vyjadrenie obsahuje dôvod odmietnutia reklamácie a v prípade nekompletnosti žiadosti, neposkytujeme možnosť jej opravy či doplnenia.

Náklady na dopravu, prípadne na poistenie tovaru, si hradí zákazník, EGO POWER+ nie je zodpovedný za stratu či poškodenie vráteného tovaru

Zásady ochrany osobných údajov

EGO POWER+ a servisné spoločnosti, ako aj externí manažéri, spracovávajú osobné dáta zákazníkov v elektronickej a papierovej forme za účelom monitorovania spokojnosti zákazníkov počas akcie „30 dní spokojnosť alebo vrátenie peňazí“. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti na tejto akcii a ich neposkytnutie znemožní účasť zákazníkov na nej. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, ale môžu byť poskytnuté iným spoločnostiam spolupracujúcimi s EGO POWER+ a sú rovnako spracované v súlade s ustanoveniami platného zákona. V rámci ochrany osobných údajov požadovanými zákonom, môžu byť údaje kupujúceho použité aj na reklamnú komunikáciu, prieskumy trhu, ekonomické analýzy/štatistické údaje, cenové aktivity, prieskumy spokojnosti zákazníkov.


ONLINE ŽIADOSŤ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes
Zavríť formulár

Prihlásenie

Ešte nemáte svoj účet? Vytvorte si ho.

Registrácia

Už máte svoj účet? Prihláste sa

Please select all the ways you would like to hear from us

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránke, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.