https://staging.egopower.sk/wp-content/uploads/2021/10/Multi-tools_Main_rgb-1556x616.jpg

1. LEPŠÍ VÝKON AKO BENZÍN

EGO POWER+ nie sú obyčajné AKU produkty. Výkonom prekonávajú benzínové stroje v mnohých kategóriách. Sme si istí svojou kvalitou, preto máme 30-dňovú GARANCIU vrátenia peňazí.

2. SILA, AKÚ POTREBUJETE

Vďaka inovatívnej lítiovej batérii typu ARC s napätím až 56 voltov poskytuje EGO POWER+ všetku energiu potrebnú na prácu bez hluku, vibrácií a bez výparov z benzínu.

3. NAPREDUJÚCA TECHNOLÓGIA

EGO POWER+ je nabitý najnovšími technológiami. Všetky produkty spĺňajú tie najvyššie štandardy a svojich konkurentov prevyšujú predovšetkým výkonom a výdržou.


AKO TO FUNGUJE?

Prečítajte si podmienky, ako si môžete uplatniť vrátenie peňazí, ak nebudete spokojní. Nižšie nájdete rozklikávací zoznam, v ktorom sú všetky potrebné informácie. Prečítať si môžete aj zásady ochrany vašich osobných údajov.

30-dňová garancia vrátenia peňazí

EGO POWER+ spúšťa akciu „30 dní spokojnosť alebo vrátenie peňazí“ zameranú na propagáciu kvality produktov EGO POWER+

PODMIENKY A USMERNENIA 30-DŇOVEJ GARANCIE

Zúčastniť sa akcie možno iba na území distribútora a predajcov EGO POWER+ na Slovensku.

Kompletná paleta produktov radu EGO POWER+ uvedeného v prílohe A. Produkty, ktoré nie sú uvedené v prílohe A, ako napríklad rad produktov pre profesionálov, nie sú zahrnuté v tejto akcii. Rovnako nie je v akcii zahrnuté príslušenstvo, batérie a nabíjačky kúpené dodatočne k produktom (ako napríklad príslušenstvo k Multi-tool stroju, ktoré boli kúpené dodatočne k stroju, batériám alebo nabíjačkám batérií, bez kúpy základného produktu).

Garanciu je možné uplatniť len raz na jeden stroj s batériou a nabíjačkou.

Zákazníci, ktorí si zakúpia produkty zahrnuté v tejto akcii v období medzi 1.1.2021 a 31.12.2021, a nebudú s produktom spokojní, môžu požiadať o vrátenie peňazí v lehote 30 dní od kúpy, na základe zaslania tovaru spolu s originálom faktúry s daňovým dokladom/potvrdenkou o prevzatí. Odberatelia produktov pre profesionálov sa tejto akcie nemôžu zúčastniť.

Zákazník, ktorý nie je spokojný s produktom, má právo do 30 dní od nákupu (rozhoduje dátum dokladu s potvrdením o prevzatí tovaru), vrátiť tovar za podmienok uvedených nižšie (rozhoduje dátum vrátenia tovaru predajcovi):

 • Produkt musí byť neporušený a funkčný, odhliadnuc od prípadu, ak bol zákazníkovi doručený nefunkčný tovar, takisto musí byť kompletný a v originálnom balení,
 • priložený originál dokladu o kúpe, ktorý obsahuje dátum nákupu a sériové číslo produktu na etikete, sériové číslo nemusí byť na doklade uvedené, pokiaľ je zákazníkom zaregistrovaný produkt na egopower.sk/ucet
 • kópiu občianskeho preukazu
 • vyplnený formulár: osobné údaje, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, zamestnanie, číslo občianskeho preukazu, číslo radu produktu a model, sériové číslo produktu, dôvod reklamácie, číslo IBAN na vrátenie peňazí (jediný možný spôsob vrátenia peňazí).

 

Použite, prosím, formulár v prílohe, ktorý spolu s dokumentmi doručíte na adresu: VVED TECHNIKA, s.r.o, M.R.Štefánika 138/7, 01701 Považská Bystrica.

„Záruka vrátenia peňazí“ sa vzťahuje na produkt, podľa možností vrátane batérie, nabíjačky batérie a príslušenstva v prípade Multi-tool nástroja, a iba raz pre jedného zákazníka/rodinu či rodinného príslušníka, do výšky kúpnej ceny. Vrátená suma nesmie byť vyššia, než je katalógová cena odporúčaná firmou EGO POWER+ v prílohe A a rovnako sa na produkt nevzťahuje žiadna ďalšia predĺžená záruka.

Peniaze budú vrátené v lehote 60 dní od prijatia reklamácie a po kontrole kompletnosti a kvality vráteného produktu.

 

Peniaze nemôžu byť vrátené v nasledovných prípadoch:

 • produkt je nefunkčný alebo poškodený vinou kupujúceho
 • osobné údaje zákazníka sú nekompletné, nejasné alebo nezrozumiteľné
 • chýba kópia občianskeho preukazu kupujúceho
 • IBAN nie je správny alebo nie je uvedený v reklamácii
 • bolo podaných viacero žiadostí o garanciu 30 dní od jednej osoby alebo členov jej rodiny
 • chýba faktúra alebo pokladničný doklad
 • na faktúre/pokladničnom doklade nie je uvedený daňový kód, dáta odberateľa, alebo informácie o produkte, vrátane sériového čísla produktu, prípadne, ak nie je možné tieto údaje uvádzať na pokladničný doklad, musia byť zaregistrované na www.egopower.sk na konkrétneho zákazníka, aby mohla byť uplatnená táto garancia
 • faktúra/pokladničný doklad nie je priložená v origináli (kópie dokladov nemôžeme uznať, keďže doklad pre ostatné nakúpené produkty bude vystavený a zaslaný zákazníkovi v origináli naspäť
 • ak bola faktúra vystavená na podnikateľa s prideleným číslom pre DPH
 • produkt bol určený pre profesionálov
 • ak dátum uvedený na faktúre, príp. na potvrdenke, nebol v rozhraní trvania akcie medzi 1.6.2020 a 30.9.2020
 • ak reklamovaný produkt vrátane dokumentácie nebol doručený v lehote 30 dní od dátumu jeho nákupu
 • chýba e-mailová adresa zákazníka

Zároveň uvádzame:

Zákazník, ktorý zaslal žiadosť o vrátenie peňazí, a ktorá nebola v súlade s požiadavkami reklamačného poriadku, napriek tomu obdrží vyjadrenie e-mailom v lehote 90 dní od dátumu obdržania reklamácie. Vyjadrenie obsahuje dôvod odmietnutia reklamácie a v prípade nekompletnosti žiadosti, neposkytujeme možnosť jej opravy či doplnenia.

Náklady na dopravu, prípadne na poistenie tovaru, si hradí zákazník, EGO POWER+ nie je zodpovedný za stratu či poškodenie vráteného tovaru

EGO POWER+ a servisné spoločnosti, ako aj externí manažéri, spracovávajú osobné dáta zákazníkov v elektronickej a papierovej forme za účelom monitorovania spokojnosti zákazníkov počas akcie „30 dní spokojnosť alebo vrátenie peňazí“. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti na tejto akcii a ich neposkytnutie znemožní účasť zákazníkov na nej. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, ale môžu byť poskytnuté iným spoločnostiam spolupracujúcimi s EGO POWER+ a sú rovnako spracované v súlade s ustanoveniami platného zákona. V rámci ochrany osobných údajov požadovanými zákonom, môžu byť údaje kupujúceho použité aj na reklamnú komunikáciu, prieskumy trhu, ekonomické analýzy/štatistické údaje, cenové aktivity, prieskumy spokojnosti zákazníkov.

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PEŇAZÍ
Žiadosť o vrátenie peňazí
Po kliknutí si môžete stiahnuť formulár na vrátenie peňazí v PDF a zaslať
poštou, prípadne vyplňte online formulár nižšie
ONLINE ŽIADOSŤ