Postup registrácie produktu:
  1. Vyberte Váš produkt zo zoznamu (pre viaceré produkty je potrebné každý produkt zaregistrovať osobitne)
  2. Na Vašom produkte nájdite výrobné číslo a vložte ho do formulára nižšie
  3. Zadajte miesto zakúpenia - názov predajne + adresu
  4. Zadajte dátum zakúpenia
Dátum kedy bol produkt zakúpený


Predajňa, kde bol produkt zakúpený